Raadplegingen

Raadplegingen

Kom op raadpleging of op afspraak als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.

Het werken in de consultatieruimte geeft ons enkele belangrijke voordelen: Het medisch dossier is bij de hand, alle nodige materiaal is voorhanden en het onderzoek kan gebeuren in perfecte omstandigheden.

Elk van ons heeft vrije raadplegingsuren (zie tabel hierboven) en heeft ook periodes waarop er afspraken kunnen gemaakt worden. De raadplegingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Tijdens de vrije consultatieuren zal je wellicht een beetje moeten wachten, maar een gezellige babbel in de wachtzaal kan ook soms deugd doen.

Er is steeds een vrije artsenkeuze.

Afspraken

Afspraken kunnen zowel online als telefonisch worden vastgelegd. Wens je een telefonische afspraak te maken, bel dan zo vroeg mogelijk.

Uitstrijkjes afnemen, wratjes behandelen met stikstof, het verwijderen van huidgezwelletjes of een niet dringend elektrocardiogram nemen, gebeuren bij voorkeur op afspraak. Het zijn meestal onderzoeken die iets langer duren en zo de wachttijd van de andere patiënten vergroten. Bloedafnames die nuchter dienen uitgevoerd te worden, gebeuren ook best op afspraak, voor de ochtendconsultaties.

Spoedgevallen

Bij verwondingen of klachten die een spoedonderzoek vereisen, kan je steeds direct naar de praktijk komen, best nadat je telefonisch hebt verwittigd, teneinde niet voor een gesloten deur te staan. Spoedgevallen worden tussendoor opgevangen.

Wanneer er dringende hulp nodig is, mag je natuurlijk ook bellen. Telefoneer indien mogelijk best zelf, dan kan je met de dokter al overleggen. Vraag nooit nodeloos om dringende hulp ! Dit neemt veel tijd in beslag en doet anderen dan weer nodeloos wachten.

Wie in het weekend of op een feestdag een huisarts nodig heeft, kan terecht in de huisartsenwachtpost Meetjesland. Die werd gebouwd bovenop de spoedgevallendienst van AZ Alma te Eeklo. Het telefoonnummer is 1733. De huisartsenwachtpost is bemand in de weekends (vanaf vrijdagavond 19 uur tot en met maandagmorgen 8 uur) en op feestdagen (vanaf de avond voordien om 19 uur tot de ochtend nadien om 8 uur).

Wie tijdens de week ’s nachts een huisarts nodig heeft contacteert ook 1733.