Huisartsenpraktijk LACOBRA

Dr. Eddy Bral, Dr. Agnes Coenegrachts en Dr. Mieke Latruwe

Vaccinatie COVID- griep:

 Zowel voor de COVID- als griepvaccinaties kunnen jullie ook dit jaar bij ons in de praktijk terecht. Beide vaccins beschermen risicopatiënten tegen zware ziekte en ziekenhuisopnames/overlijden. https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicogroepen

De vaccins kunnen veilig tegelijkertijd toegediend worden in een verschillende arm. Het COVID vaccin bestellen wij, het griepvaccin breng je (zoals andere jaren) zelf mee en is voor de risicogroepen zonder voorschrift te verkrijgen bij de apotheek.

Colette, onze verpleegkundige, zal instaan voor de vaccinaties onder supervisie van ofwel dr. Agnes  Coenegrachts of Dr. Mieke Latruwe. De exacte data van de vaccinatiemomenten worden binnenkort gecommuniceerd. Er zal de mogelijkheid zijn om de afspraak online vast te leggen. Gelieve bij het reserveren te vermelden of jullie ook het griepvaccin zullen meebrengen. Het vaccinatiemoment is gratis, maar dit is geen consultatiemoment. Er zal geen mogelijkheid zijn om andere problemen te bespreken of voorschriften te vragen.

Meer info: https://www.laatjevaccineren.be

Data COVID- en griepvaccinatie:
– maandag 23 okt: 16-21u
– maandag 30 okt: 16-21u
– dinsdag 31 okt: 16-21u
– donderdag 2 nov: 16-21u
Afspraken kunnen online geboekt worden bij Colette.

Nieuwe collega’s :

Vanaf oktober verwelkomen we 2 nieuwe collega’s in onze praktijk:

1/ Emma Sonneville zal ons team versterken als HAIO (huisarts in opleiding). Emma is afgestudeerd basisarts en wil zich verder bekwamen in de huisartsgeneeskunde. Zij zal bij ons werken van okt 2023 tem maart 2025.

2/ Colette Deschoemacker is verpleegkundige en volgt een bijkomende opleiding VIHP (Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk).  Colette loopt haar praktijkstage bij ons van okt 2023 tem maart 2024.

Beide collega’s zullen zelfstandig werken onder supervisie van Dr. Agnes Coenegrachts en Dr. Mieke Latruwe. Er zijn op regelmatige basis overlegmomenten omdat we blijven streven naar een kwalitatieve patiëntenzorg.

 

Algemeen:

– Om een goede praktijkvoering te blijven garanderen, voeren wij een tijdelijke patientenstop in. Inwoners van Maria-Aalter of partners/kinderen van reeds aangemelde patiënten, kunnen wij wel nog ontvangen.

–  Mogen wij u vragen om per mail GEEN aanvragen voor voorschriften, kinesitherapie… te sturen. U kan hiervoor elke werkdag telefonisch terecht tussen 8-12u of tijdens uw consultatie bij uw huisarts. Vraag tijdens uw consult bij de arts steeds voldoende voorschriften.

Huisbezoeken:

Telefonisch aan te vragen voor 10u, zodat de agenda hierop aangepast kan worden. 

Contactgegevens:

Sparhoekdreef 4, 9880 Aalter
09 374 57 97
info@lacobra.be

Ziekte Dr. Bral

Omwille van medische redenen is Dr. Bral voor lange tijd afwezig. Zijn ziekteverlof loopt momenteel tot en met 30 sept 2023.